İşletmelerin muhasebe sistemlerinin muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına uygun olarak kurulması ve işler hale getirilmesi,
Muhasebe konusunda yeterli bilgi birikimine sahip elemanların yetiştirilmesi ve işletmelere tam zamanlı veya kısa süreli çalışma biçiminde hizmet vermelerinin sağlanması,
İşletmeler için kendi yapılarına uygun bilgisayar yazılımları hakkında raporlar hazırlanması ve sunulması,
Kurulmuş Muhasebe sistemlerinin işlerliğinin denetlenmesi ve raporlar halinde ilgililere sunulması,
Muhasebe sistemi içerisinde çalışanlara güncel konularda sirküler raporlar sunularak çalışanların güncel mevzuata bilgilerine haiz olmalarını sağlamak,
Kurulan veya kurulmuş muhasebe sistemleri hakkında düzenli denetlemeler yaparak raporlar hazırlamak ve ilgililere sunmak.